Záruční a pozáruční opravy měřidel

Zkušebna Mydlovary s.r.o. provádí opravy a ověřování stanovených měřičů tepla (chladu) a průtoku včetně záručního i pozáručního servisu. Ověřuje průtokoměry mechanické, ultrazvukové, indukční a vírové na teplou i studenou vodu. Od r. 2009 provádíme i ověřování a kalibraci převodníků tlaku a manometrů. Do oprav patří výměna a seřízení jednotlivých částí měřičů a u mechanických měřidel výměna výrobcem doporučených dílů. Provádíme čištění hydraulické částí měřiče - mechanicky, chemicky, nebo pomocí ultrazvuku.

Ověřování stanovených měřidel
Ověřování stanovených měřidel zajišťujeme na zkušebních tratích:
 • Trať MIKROTERM
  pro průtoky od 6 l/h do 6000 l/h pro ověřování vodoměrů světlosti od DN 10 do DN 32
 • Trať GIGATERM
  pro průtoky od 130 l/h do 175 000 l/h pro ověřování vodoměrů světlosti od DN 25 do DN 200
 • Trať RWPS v.1.4C
  pro ověřování kalorimetrických počitadel všech výrobců
 • Trať fy EAUTOMATIC
  pro ověřování - párování odporových platinových teplotních snímačů - Pt 100, Pt 500 a Pt 1000
 • Trať PPC 3
  pro ověřování a kalibraci převodníků tlaku a manometrů v rozsahu 0…2 MPa
Prodej stanovených měřidel těchto výrobců

Přehled prodeje a oprav stanovených měřidel od výrobců na základě smluv o spolupráci nebo vzájemné dohodě :


 • KAMSTRUP A/S
 • Landis+Gyr s.r.o.
 • SIEMENS s.r.o., divize Building Technologies s.r.o.
 • KADEN - VODOMĚRY s.r.o. Náchod
 • SENSUS Česká republika spol. s r.o. Praha
 • EESA s.r.o. Lomnice nad Popelkou
 • ISTA Česká republika s.r.o.
 • ITRON Czech Republic s.r.o. Praha
 • EAUTOMATIC s.r.o. České Budějovice
 • REGULÁTORY A KOMPENZÁTORY s.r.o. Praha
 • ENBRA, a.s.
 • DANFOSS s.r.o. Praha
 • CODEA, spol. s.r.o.
 • a další.
Školení montážních a projekčních organizací

Službu zajišťujeme na základě dohody s OI ČMI na zkušebně nebo přímo u zákazníka. Školení slouží jako podklad pro registraci nebo rozšíření registrace montážní organizace o měřidla daného výrobce.

služby
galerie
prospekty
Dokumenty
kontakt